Lejebetingelser

Lejebetingelser

Fra 1. januar 2010 opkræves kr. 1.000,00 i depositum uanset lejemålets længde.

Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter lejemålets ophør, når lejemålet er afleveret rengjort og nøglen modtaget retur. 

Depositum skal indbetales senest 5 dage efter modtagelse af lejeaftale.

Ved aflysning senest 12 uger før lejemålets start, tilbagebetales depositum.

Det fulde lejebeløb skal være indbetalt senest 12 uger før lejemålets start. Såfremt lejebeløbet ikke er modtaget 12 uger før, forbeholder vi os retten til at udleje til anden side. Vi sender normalt en rykker, hvorefter beløbet straks skal indbetales.

Depositum og lejebeløb skal indsættes i Danske bank på:

Reg.nr. 3306.

Konto nr. 256 045 1221

HUSK AT ANFØRE NAVN, LEJESTED, HUSNR. OG UGENR.

Alle priser er incl. forbrug af el, vand og varme.

Skiftedag ved ugeleje er normalt fra lørdag kl. 15 til den efterfølgende lørdag kl. 11.               

Udenfor højsæsonen kan aftales nærmere.

Lang weekend udenfor højsæsonen er normalt fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 20.

Evt. andet tidspunkt kan aftales nærmere.

Nøglen fremsendes ca. 7 dage før lejemålet overtages. Nøglen skal snarest efter lejemålets ophør returneres i den frankerede kuvert.